กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง (Bannongkhamprachabumroong)     ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


ประกาศเจตนารมณ์

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
ประกาศเจตนารมณ์

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    o27หลักเกณฑก์ารบริหาร และพัฒนาทรพัยากร บุคคล
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      2 คน

สถิติเดือนนี้:   807 คน

สถิติปีนี้:        2983 คน

สถิติทั้งหมด: 9165 คน

ภาพกิจกรรม ของโรงเรียน

กิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ กันยายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ประธานในพิธีเปิดโดย นายพันธ์ศักดิ์ มูลศรี  ปร...
เมื่อ 18 กันยายน 2565 เวลา19:36:02
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมมอบรางวัลวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ


วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพ (สสส.) และสำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมโครงการป้องกันนักส...
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา13:17:17
โดย:ผู้ดูแลระบบ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ


วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในปีที่ปีที่พระองค์มีพระชนมพรรษาครบ ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕...
เมื่อ 06 กันยายน 2565 เวลา10:10:52
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา


วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดยนางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำคณะครูและนักเรียน ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน หลอดไฟ ปัจจัย ณ วัดสระทอง เนื่องในวันเข้าพรรษาแลัวะนอาสาฬหบูชา...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา14:09:59
โดย:ผู้ดูแลระบบ

หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิคำไฮหัวทุ่ง นำทีมออกฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง


วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎษคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดย นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ขอขอบคุณหัวหน้าหน่วยปฐมภูมิคำไฮหัวทุ่ง ที่กรุณานำทีมงานออกมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื่อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เข็ม ๑ และ ๒...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา14:05:32
โดย:ผู้ดูแลระบบ

จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก


วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รวมทั้งกฏหมายใหม่เกี่ยวกับกัญชาและกัญชง และตอบปัญหาชิงรางวัล...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา13:56:48
โดย:ผู้ดูแลระบบ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครูและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา13:50:21
โดย:ผู้ดูแลระบบ

ทำบุญโรงเรียน ถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์ ถวายสังฆทานแด่ประสงฆ์จำนวน ๕ ารูป


วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำคณะครู บุคลการทางการศึกษา และนักเรียน ทำบุญโณงเรียน ถวายภัตตาหารเพล ถวายสังฆทาน แด่พระสงฆ์จำนวน ๕ รูป พร้อมทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นศิริมงคล...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา13:46:35
โดย:ผู้ดูแลระบบ

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดชั้นเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕


วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ท่าน ศน.ณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา13:34:07
โดย:ผู้ดูแลระบบ

การอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยะฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการอบรมการจัดทำประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา SAR


วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้จัดทำโครงการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ(PA) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง...
เมื่อ 01 สิงหาคม 2565 เวลา13:25:06
โดย:ผู้ดูแลระบบ

... อ่านข่าวทั้งหมด ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ (blog)
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยระเบียบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 เวลา12:48:57
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
โดย:ผู้ดูแลระบบ    เมื่อ 19 มิถุนายน 2565 เวลา12:54:00

อ่านข่าวทั้งหมด
เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ฯ
รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี 2564
โดย:ผู้ดูแลระบบ

Ÿ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีŸ มีข้อมูลร...
เมื่อ 14 กันยายน 2565 เวลา13:28:57
ความหวัง ของเด็กนักเรียนจากจำนวน 9,919 คนที่สมัครขอรับทุนการศึกษาประจำปี 2558
โดย:bemler

ในปีการศึกษา 2558 นี้ มีเด็กนักเรียนที่สมัครขอรับทุนการ...
เมื่อ 28 มิถุนายน 2558 เวลา16:48:57

อ่านข่าวทั้งหมด...
กระดานสนทนา, Forumn, Webboard, Discussion ,Exchange Ideas

My Forumn

ลำดับ หัวข้อ โดย อ่าน ตอบ ล่าสุด
0004 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
14 ก.ย. 2565 เวลา19:48:21
155 0
0003 ระบบจัดการฐานข้อมูล ผู้ดูแลระบบ
19 มิ.ย. 2565 เวลา13:05:48
100 0
0002 เปิดประเด็นการสนทนา ผู้ดูแลระบบ
19 มิ.ย. 2565 เวลา04:19:52
103 0
จำนวนรายการทั้งหมด 3 หน้า 1/1 First  Previous    Next  Last
เพิ่มกระทู้ใหม่ | เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก
แนะนำสมาชิก ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ฯลฯ
ขอแนะนำ:นางวรลักษณ์ จโนภาส โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางวรลักษณ์  จโนภาส

เจ้าหน้าที่ธุรการ


เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา09:25:45
ขอแนะนำ:นางกิรษา ศิริรัตนกร โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางกิริษา ศิริรัตนกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
มือถือ 0970378973
FB: Aoy Kirasa
Line:kirasa2515


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:06:49
ขอแนะนำ:นางสาวสิรินยา หินตะ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวสิรินยา  หินตะ
ครูผู้ช่วย


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:05:33
ขอแนะนำ:นางสาวประภัสสร ฐานสินพูล โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวประภัสสร  ฐานสินพูล
ครูผู้ช่วย


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:05:22
ขอแนะนำ:นางสาวแสงจันทร์ โนนหิน โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวแสงจันทร์  โนนหิน
ครู  พนักงานราชการ


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:05:46
ขอแนะนำ:นางนงเยาว์ หอมวุฒิวงศ์ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางนงเยาว์   หอมวุฒิวงศ์
ครู  คศ.3


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:05:02
ขอแนะนำ:อุไรภรณ์ แพทย์กิจ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางอุไรภรณ์    แพทย์กิจ
ครู คศ.3


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:04:50
ขอแนะนำ:นางธนาภรณ์ สุขสมกิจ โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางธนาภรณ์  สุขสมกิจ
ครู คศ.3


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:05:12
ขอแนะนำ:นางสาวนาราพราว อ่ำศรี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวนาราพราว  อ่ำศรี

พนักงานราชการ


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:07:12
ขอแนะนำ:นางสาวมลิสา นามศรีลี โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวมลิสา  ฮามพิทักษ์

อัตราจ้าง


เมื่อ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา08:43:52
ขอแนะนำ:นางสาวหนึ่งฤทัย ทีโย โดย:ผู้ดูแลระบบ
ผู้ดูแลระบบ ภาพขนาดกว้าง 120 สูง 180 พิกเซล

นางสาวหนึ่งฤทัย  ทีโย

ครูพี่เลี้ยงเด็ก


เมื่อ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา20:04:18

อ่านข่าวทั้งหมด...