กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
 โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง (Bannongkhamprachabumroong)     ตำบล บ้านเป็ด อำเภอ เมือง จ.ขอนแก่น สพป.ขอนแก่น เขต 1


ประกาศเจตนารมณ์

 

สุจริตและโปร่งใส มุ่งมั่นในคุณความดี ซื่อสัตย์รักสามัคคี ยึดถือไว้ให้มั่นคง

More...
ประกาศเจตนารมณ์

No Gift Policy งดให้ งดรับ

 

โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy งดให้ งดรับ

เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา

 

เยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตอาสา เสียสละอุทิศเวลาแก่ส่วนรวม ร่วมพัฒนา ห้องเรียน อาคาร สถานที่ บริเวณสาธารณะ ให้สะอาด ปลอดภัย ไม่มีเศษพลาสติก ของอันตราย คัดแยก จัดเก็บอย่างถูกวิธี

More...
เราสร้างสำนึกยุวจิตอาสา
ข้อมูลพื้นฐาน     หน้าแรก
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
    o27หลักเกณฑก์ารบริหาร และพัฒนาทรพัยากร บุคคล
   
Breaking News
  Latest News

ข้อต้อนรับสู่รั้วโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง

 
Social Network

 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      1 คน

สถิติเดือนนี้:   806 คน

สถิติปีนี้:        2982 คน

สถิติทั้งหมด: 9164 คน

ข่าวคราว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเรา
    กิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมนักเรีย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรม โครงการเข้าค่ายคุ...
    กิจกรรมมอบรางวัลวิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ

วันพุธที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ วิชาชีพทันตแพทย์ต้านภัยยาสูบ ร่วมกับสำนักงานกองทุน สนับสนุนการเ...
    กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเพื...
    ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดยนางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำ...
    หัวหน้าหน่วยปฐมภูมิคำไฮหัวทุ่ง นำทีมออกฉีดวัค

วันศุกร์ที่ ๘ กรกฎษคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดย นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้...
    จัดกิจกรรมต่อต้านยาเสพติดโลก

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโ...
    พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำ...
    ทำบุญโรงเรียน ถวายภัตาหารเพลพระสงฆ์ ถวายสังฆทา

วันศุกร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง...
    นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมเปิดชั้นเรียนที่

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ท่าน ศน.ณัฐรดี สวัสดิ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ...
    การอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA) ตามหลักเ

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้จัดทำโครงการอบรมข้าราชการครูและบุ...
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองข...
    การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT : National Test) ชั้นประถมศึกษ

วันศุกร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้จัดการสอบประเมินคุณภาพการศึก...
    การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน(RT) ชั้น

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ขอขอบพระคุณท่านรองประภาภรณ์ ภู...
    ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

...
    การเรียนการสอนแบบ On Site ภายใต้มาตรการป้องกันการแพ

วันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง เปิดการเรียนการสอนในระดับชั...
    โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕ รูปแบบออนไล

ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำนักเรียนที่ชนะ...
    การตรวจ Antigent test kit (ATK) เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเ

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าห...
    ประชุมผู้ปกครอง เพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงา

ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นำโดยนางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลาการทา...
    การตรวจสอบสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างของโรงเรีย

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดย นางกืรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโ...
    การประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนรูปแบบ On

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดย นางกิรษา ศิริรัตนกร ผู้อำนวยการโ...
    การประเมินห้องเรียนคุณภาพโครงการห้องเรียนคุณภ

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คณะครูโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุงรับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ...
    การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามระชาบำรุง เห็นสมควรให้เปิดส...
    การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองข

ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้รับเงินอุดหนุนจากบริษัท ปตท. จำก...
    การจัดกิจกรรมค่ายวิชาการภาษาไทยชั้นประถมศึกษา

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกา...
    โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ทำ Memorandum of Understanding กับโรงเรียนบ้า...
    จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประกอ

ในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิ...
    พิธีไหว้ครูปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศ...
    โครงการ "จิตอาสา ทารั้วโรงเรียน"

วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ดำเนินตามโครงการ "จิตอาสา ทาสีรั้วโรง...
    มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเ

ทางโรงเรียนมีมาตรการป้องกันโรค ดังนี้ ๑.มีมาตรการคัดกรองวัดไข้อาการเสี่ยงและประวัติเสี...
    ดำเนินการตามโครงการ "จิตอาสา ทาสีรั้วโรงเรียน"

ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ดำเนินการตามโครงการ "จิตอาสา ทาสีรั...
    ประกาศ เรื่อง การเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทางโรงเรียนขอแจ้งการเลื่อนเปิดเทอมในปีการศึกษา ๒๕๖๔ จา...
    การประชุมเพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดภาคเรีย

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ คณะครูและกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมเพื่อประเมินความพร้อมก...
    ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔

จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จึงแบ่งประชุมอ...
    ยินดีต้อนรับ ผอ.กิรษา ศิริรัตนกร และคุณครูธนาภร

คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุ...
    พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองข...
    การอบรมการเขียนข้อตกลงในการพัฒนางาน(PA)

ในวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง ได้จัดโครงการอบรมข้าราชการครูและบุ...
    นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนท

ท่าน ศน.ณัฐวดี สวัสดิ์สิงห์ ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑...
    มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองขามป

วันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ คุณพ่อภาณุเมศ เหลืองมงคลเลิศ เจ้าของหมู่บ้านมงคลเลิศธานีและ...
    เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ส่งเสริมนักเรียนได้รับโอกาสในการเรียนรู้กระบวนการประชาธิปไตย โดยมีพรรคลงสมัครจำนวน ๓ พร...
    นิเทศติดตามการอ่านและเขียนวิชาภาษาไทย ป.๒-๓

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร ได้ต้อนรับคณะนิเทศติดตามการอ่านและเขียนวิชาภาษาไท...
    ทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง นำโดย นางกิรษา ศิริรัตนกร คณะคร...
    เปลี่ยนกระบวนการสอนสู่กระบวนการเรียนรู้

ปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้โดยครูเป็นศุนย์กลาง..มาเป็นเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ...
    Welcome Back to school ยินดีต้อนรับกลับสู่รร.

ขอต้อนรับหนูๆ น้องๆนักเรียนกลับสู่โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 กลับมาหาคุณครูและเพื่อนๆกัน ร่วม...
อ่านข่าวทั้งหมด...